U ovoj sekciji možete da podržite naše poduhvate. To nam omogućava da češće idemo na vožnje i samim tim budemo akvtivniji na društvenim mrežama.

Translate »